Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Robotik

LACTA - a new method to identify the lactate threshold

Syftet med projektet är att ytterligare utvärdera systemet och att utvärdera fler tillämpningar för sensorsystemet.

Avslutat

Start

2009-01-01

Avslut

2014-06-30

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

The lactate threshold is a good guideline for the endurance performance and for the control of training. Repeated measurements for individual athletes are of interest, as the threshold is related to types of muscle fibres involved, blood levels of glucose and fatty acids, and the altitude for the exercise. The lactate threshold is generally established by using blood tests. There are also non-invasive techniques to establish the ventilatory threshold. Still there is an interest in finding more cost effective and useful non-invasive methods to estimate the threshold.

In previous pilot studies it has been shown that the lactate threshold is possible to estimate using an electro acoustic sensor system, LACTA, analysing the respiratory air. The system measures the molecular weight of the gas inside the sensor. The aim of the project is to further evaluate the system and to evaluate more applications for the sensor system.