Text

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Robotik

Investigation of needs and requirements related to monitoring of physical activity in daily life: A qualitative study of older adults' experiences from using activity bracelets

The aim of this project was to make an initial investigation of how older adults experience using commercial activity bracelets.

Avslutat

Start

2015-10-01

Avslut

2016-06-15

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The aim of this project was to make an initial investigation of how older adults experience using commercial activity bracelets. Participants used the bracelets for a short time and were inteviewed about their experienes. Inteviews were subjected to qualitative content analysis. Areas for further investigation were identified.