Text

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Interaktiv teknik för långsiktigt stöd av fysisk aktivitet hos äldre

Utveckling av idékoncept till tekniklösningar som ska möta olika behov hos äldre personer kopplat till bristande fysisk aktivitet genom användning av designmetodik. I projektet utvecklades idéer till tre koncept.

Avslutat

Start

2015-01-20

Avslut

2015-09-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found