Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Digitalisering av framtidens energi

FutureE

The purpose of the FutureE project is to give national as well as international students and professional practitioners an opportunity to benefit from the skills in MDH's strongest research profiles, by means of flexible web based courses.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The purpose of the FuturE project is to give national as well as international students and professional practitioners an opportunity to benefit from the skills in MDH's strongest research profiles, by means of flexible web based courses.

The research profile Embedded Systems has a primary focus on embedded software and the research ranks internationally among the best in the world.

The research profile Future Energy is one of Sweden's strongest research environments in process optimization, targeting the process industry and the energy sector.

The contents of the courses in the FuturE project is produced together with industry. The project is funded for the most part by the Knowledge Foundation, and will comprise a total of 12 Master’s courses given in in English.

Till toppen