Text

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Artificiell intelligens och intelligenta system

FIND - Flexibilitet i Industriella system

Projetet syftar till att skapa förutsättningar och ett ramverk för att utveckla ett forskningscenter, genom att utveckla förutsättningar för en forskarskola på Enea i samarbete med MRTC.

Avslutat

Start

2009-06-01

Avslut

2011-06-01

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Projetet syftar till att skapa förutsättningar och ett ramverk för att utveckla ett forskningscenter, genom att utveckla förutsättningar för en forskarskola på Enea i samarbete med MRTC.

Den tekniska delen av forskningen syftar till att öka förutsägbarheten hos tidsbeteendent i stora industriella inbyggda real-tidssystem. Det är viktigt att tekniköverföringen sker så att teknikerna blir och metoderna blir lätttilgängliga. En viktig del av detta är att utvkeckla regler, ramverk och verktyg.

Projektets aktiviteter innefattar fallstudier för att förstå vilka metoder som kan användas i utvecklingen av industriell mjukvara. Framtagande av nya analysmetoder, verktyg och ramverk, samt, utvärdering av framtagna metoder, verktyg och ramverk.