Text

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Artificiell intelligens och intelligenta system

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Construction Factory

Målet med projektet är att utveckla en heltäckande konceptuell beskrivning som kan användas som grund för framtida implementering och industrialisering. Projektet fokuserar på vägbyggen, med tillhörande aggregat- och asfaltproduktion.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Byggbranschen lider av låg produktivitet och har stor påverkan på miljön. Detta är till stor del en följd av dålig samordning av produktionsresurserna, jämfört med tillverkningsindustrin, vilket beror på de mycket dynamiska och rörliga processerna som används i konstruktionen.

Visionen med detta projekt är att gå från dagens fokus på enskilda maskiner och istället se hela arbetsplatsen som en samordnad och optimerad process, en byggfabrik. Detta uppnås genom innovativ användning av system-av-system-principer, liksom idéer från Industri 4.0, inom denna domän. Begreppen kommer att valideras i en verklig demonstration av asfaltbeläggning.

Projektmål

Målet med projektet är att utveckla en heltäckande konceptuell beskrivning som kan användas som grund för framtida implementering och industrialisering. Fokus för arbetet ligger därför på att identifiera de nyckelaktörer som behöver interagera och deras incitament; genom värdeflöde och livscykelanalys identifiera var förbättringar kan genomföras; samt att utveckla arkitekturbeskrivning och informationsrepresentation för att förstå vilka byggstenar som är tillgängliga och hur man kommunicerar.

Projektet kommer att fokusera på vägbyggen, med tillhörande aggregat- och asfaltproduktion.