Text

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Säkerhetskritisk teknik

Heterogena system

Förnybar energi

Artificiell intelligens och intelligenta system

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Lärande och optimering

Komplexa inbyggda system i realtid

Industriell programvaruteknik

Ubiquitous Computing

Teknisk matematik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Formell modellering och analys av inbyggda system

Resurseffektivisering

Programvarutestlaboratorium

Programmeringsspråk

BUMBLE - Blended Modelling for Enhanced Software and Systems Engineering

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical).

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Goal of the project

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical). The framework provides automatic generation and management of fully-fledged blended modelling environments from arbitrary DSMLs. Blended modelling environments are expected to greatly boost the development of complex multi-domain systems by enabling seamless textual and graphical collaborative modelling.

Till toppen