Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Formell modellering och analys av inbyggda system

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Nationalekonomi

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och ekonomistyrning

Resurseffektivisering

Robotik

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Brain technology in stroke rehabilitation – increasing motor recovery

The purpose of the project is to, in close collaboration with the department of rehabilitation medicine at Danderyd Hospital, implement ElectroEncephaloGraphy (EEG) mediated NeuroFeedback (NF) rehabilitation for stroke patients to study 1) the mechanisms of neuroplasticity that enable improved motor recovery and 2) the impact of severity of motor dysfunction on a) neuroplasticity, and b) on the hand grasping motor outcome of the NF rehabilitation.

Start

2019-09-01

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål