Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Digitalisering av framtidens energi

BALSOP - Business, Architecture, Organization, and Process: Balancing Software Product Development

The focus of this project are research questions that describes the border between architecture and processes, architectural decisions, methods and models for architectural development based on business considerations.

Avslutat

Start

2008-06-01

Avslut

2009-11-30

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The focus of this project are research questions that describes the border between architecture and processes, architectural decisions, methods and models for architectural development based on business considerations. An important part of the project is to investigate how this knowledge can be transferred to different types of companies.

Till toppen