Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Robotik

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

AIFood

Syftet med projektet är att skapa en hållbar och motståndskraftig lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöer och samtidigt minimera användandet av gemensamma resurser som vatten, energi och transport.

Avslutat

Start

2020-05-11

Avslut

2021-02-15

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Covid-19 krisen har aktualiserat behovet av säker livsmedelsförsörjning för länder som liksom Sverige i hög grad beror av importerade varor och globala leveranskedjor som visat sig sårbara. Projektet NeighbourFood nyttiggör delningsekonomi lösningar, innovativa affärsmodeller och digitala tvillingar för att såväl påskynda klimatomställningen som att skapa cirkulära och uthålliga matförsörjningskedjor.

Smart Urban Farming är en möjliggörare för att säkra god tillgång till näringsrika, närodlade grönsaker (till exempel sallad och kål) samt örter för konsumenter i stadsmiljöer, även under kristider. Förslaget bygger på teknisk integration av konceptet Farming as a Service (FaaS, på svenska: jordbruk som tjänst), tillämpade AI-komponenter och innovativa affärsmodeller för delningsekonomi som inkluderar grannar, både som konsumenter och producenter (så kallad peer-to-peer).

Teknologi med hög mognadsgrad (TRL-nivå) har framtagits och finns i produktion hos Agtech-företaget SweGreen vilken utvecklas vidare till en nästa nivå av smart, fjärrstyrd och distribuerade produktionsanläggningar baserat på de affärsmodeller som prövas i projektet.


Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöerna och samtidigt minimera användandet av gemensamma resurser som vatten, energi och transport.

Målet är att göra det möjligt att utveckla tjänster baserat på smarta odlingar i städerna och genom detta bidra till att utveckla lösningar för delningsekonomin generellt, samt utveckla en välfungerande matförsörjning på lokalnivå.