Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

AIDOaRt

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Många företag investerar betydande resurser i programvaruutveckling, men fortfarande är användningen av Artificiell Intelligens (AI) i utvecklings- och designtekniker omogen. AIDOaRt fokuserar på att stödja kontinuerlig utveckling av inbyggda system med artificiell intelligens. Inbyggda system är alla de system av inbyggda mikrodatorer som styr våra bilar, tåg, flygplan och telefoner, ja snart sagt allt i vår omgivning. Med AI ska projektet kunna stödja utveckling i alla stadier, likaväl som drift, förbättring och underhåll av produkterna. Det finns alltså ett starkt industriellt intresse för projektets lösningar, eftersom utvecklingen effektiviseras och blir billigare, och i slutänden kommer de även komma konsumentledet till del, i form av bättre, billigare, säkrare och mer hållbara produkter.

Projektet riktar sig mot att stödja utvecklingsteam under den automatiserade kontinuerliga utvecklingen av inbyggda datorer med hjälp av integrerade AI-förstärkta lösningar. Den övergripande AIDOaRt-infrastrukturen ska fungera tillsammans med befintliga datakällor, men dessutom måste vi säkerställa att system utformas på ett ansvarsfullt sätt och bidra till vårt förtroende för deras beteende. AIDOaRt syftar till att bidra till företag där kontinuerlig distribution och drift är kärnverksamhet. Projektets ramverk kommer att valideras i konkreta industriella fall som involverar komplexa inbyggda system, i Sveriges fall bland annat tåg, entreprenadmaskiner med mera.

AIDOaRt koordineras av MDU och omsätter totalt 24,4 M€. Projektet sysselsätter 80 heltidsekvivalenter med akademiska och industriella forskare, projektledare och annan personal i våra 32 organisationer. MDU:s totala kostnad för projektet är 26,5 MSEK och vi har knappt 8 heltidsekvivalenta forskare och projektledare involverade. Finansieringen kommer dels från ECSEL-JU och Europeiska kommissionen, dels från VINNOVA. Våra svenska partners är Alstom, VCE, RISE och Westermo.


Projektsyfte

Att skapa AI-stöd för utvecklings- och driftsystem.


Projektmål

Att erbjuda ett system som stödjer utvecklingen av nya inbyggda system, likaväl som det livslånga underhållet av dem.