Text

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Statsvetenskap

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Artificiell intelligens och intelligenta system

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

ADEPTNESS - Design-Operation Continuum Methods for Testing and Deployment under Unforeseen Conditions for Cyber-Physical Systems of Systems

The overall objective of this project is to research and develop a workflow to speed-up the software release of CPSoS in operation while guaranteeing its reliability.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The overall objective of this project is to research and develop a workflow to speed-up the software release of CPSoS in operation while guaranteeing its reliability. To this end, the ADEPTNESS project proposes autonomic design-operation continuum methods supported by tools that will combat the fragmentation in methods between development and operation. These methods will reduce the gap from development to operation (continuous delivery) and from operation to development (continuous feedback to development).

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål