Text

PREVIVE

Samskapande metod i genomförande av en internationell konferens inom hälso- och välfärdsteknik

Projektet syftar till att utforska hur olika intressenter samskapar och samverkar i identifiering och utformning av prioriteringar och diskussionsbehov inom HVT-fältet.

Avslutat

Start

2021-12-01

Avslut

2023-09-30

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

The International Health and Welfare Technology Co-Creation Conference siktar på att samla nyckelaktörer från de offentliga, private, akademiska och civila sektorer som utvecklar, lanserar och använder hälso- och välfärdsteknik (HVT). En tvärvetenskaplig samproduktionsmodell kommer att tillämpas i konferensens utformning. Konferensdeltagarna kommer att ges möjlighet att utbyta kunskap, erfarenheter och perspektiv kring hur evidens bör användas vid utveckling och implementering av HVT.

Inbjudna discipliner kommer att inkludera mjuk- och hårdvaruingenjörskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, medicine, vårdvetenskap, ekonomivetenskap, och organisationsvetenskap. Vi kommer att samla deltagarna kring sex huvudteman: HVT utveckling, upphandling, användbarhet, implementering, uppföljning och utvärdering, och finansieringsmodeller. Konferensdeltagarna kommer att, inför konferensen, aktivt engageras i identifiering av nyckelutmaningar genom en webbaserad, ledd process där forskningsbaserade metoder tillämpas. Resultaten från denna process kommer att ge underlag för struktur, innehåll och profil på keynote-talarna i konferensprogrammet, samt de efterföljande debattforumen.

Ett planerat utfall av konferensen är att tydligt identifiera, dokumentera och kommunicera prioriterade forskningsfrågor som kan bidra till nya forskningsprojekt som genererar evidens kring nyttan med HVT. Konferensen kommer att även skapa möjligheter för långsiktigt och brett samarbete mellan olika aktörer. Efterlevnadseffekter av konferensen kommer att stödjas av det nyetablerade internationella HVT ekosystemet som Mälardalens högskola är värd för.

Syfte

Projektet syftar till att utforska hur olika intressenter samskapar och samverkar i identifiering och utformning av prioriteringar och diskussionsbehov inom HVT-fältet.

Projektmål

  • Att engagera 200-300 potentiella konferensdeltagare i samskapande av konferensprogrammet.
  • Att genomföra den allra första internationell konferens inom hälso- och välfärdsteknik på svensk mark, i hybrid format (digitalt samt fysiskt deltagande).

Aktiviteter

  • Sjösättning och moderering av ett unikt online samskapande forum för potentiella konferensdeltagare.
  • Genomförande av en internationell hybrid konferens.
  • Analys och publicering av forskning kring den samskapande processen och dess utfall.