Text

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Hållbart arbetsliv

PREVIVE

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor

Start

2017-01-01

Planerat avslut

2022-12-31

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen