Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor

 

Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.  

Avslutat

Start

2017-04-01

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta projekt bygger på samverkan och samproduktion i forskning om utbildning och pedagogisk utveckling. De som ingår i projektet är MDU, Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik och Region Västmanland (Lärcentrum). Projektet fokuserar på nyutexaminerade sjuksköterskors lärande och hur de utvecklar kunskap, dels under högskoleutbildning och dels under det första året som legitimerad sjuksköterska. Den nyutexaminerade sjuksköterskans övergång från att vara i högskolans verksamhetssystem till att befinna sig i hälso- och sjukvården som ett annat verksamhetssystem, utgör projektets kontext.

Frågeställningar

  1. Vad i relationen mellan högskole- och verksamhetsförlagda utbildningsmoment underlättar respektive försvårar lärande av sjuksköterskeyrket?
  2. Vad i den relationen har betydelse för utövandet av sjuksköterskeyrket under det första året i yrket?
  3. Vilken betydelse har de kunskapskulturer som de olika verksamheterna är bärare av, för utvecklingen i yrket?


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål