Text

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Interreg Central Baltic, EU projektet NURED

Projektets övergripande syfte är att utveckla alternativ/kurser till utbildningar som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, Lettland och Sverige.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2019-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

ACRADA yrkeshögskola i Helsingfors är leading partner .

MDH, HVV är partner tillsammans med Riga Stradina universitet och Tallinn Health Care college. Projektets övergripande syfte är att utveckla alternativ/kurser till utbildningar som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, Lettland och Sverige. Delprojekten omfattar aktiviteter för att utveckla kurser med målgruppen studenter som utbildas för verksamhet inom hemvård eller vård- och omsorg i hemmiljö. Kursinnehåll är arbetsmiljö, stresshantering, tidsplanering, ergonomi, IKT i utbildning och stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det svenska delprojektet har fokus på utbildning inom området stöd och service till personer med intellektuellfunktionsnedsättning. Externa samarbetspartners i delprojektet är:

  • Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun (Marie Skoghill, Anders Lindström och Karin Löwenborg).
  • Rinmangymnasiet i Eskilstuna (Catrin Lundberg, Carola Lundmark Persson och Annika Rosberg).
  • Komvux Eskilstuna (Eva Jansson).

 

Projektaktiviteter

Vår 2017

Enkätstudie om anställdas erfarenheter av sin arbetsmiljö och innehåll i vård- och omsorgsutbildningar vad gäller området intellektuell funktionsnedsättning.

 

Vår och höst 2017

Skapande av webb-version av PFA utbildning (Pedagogiskt Förhållnings- och arbetssätt).

 

Vår 2018

Pilottest och utvärdering av web–PFA.

 

Höst 2018 och vår 2019

Rapportering och spridning av resultat.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål