Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Health supports in the care of asylum seekers in Sweden

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.

Start

2019-08-05

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Study I

The aim is to describe civil society actors’ perceptions on available care practices regarding mental health and integration among asylum seekers.

Study II

The aim is to describe how the civil society actors perceive the support they receive themselves in the care of asylum seekers.

Study III

The aim is to describe how asylum seekers experience their need of care and support regarding mental health and integration, and how it is dealt with by themselves and by civil society actors.

Study IV

The aim is to describe attitudes among the general public regarding asylum seekers’ mental health, support and integration. Furthermore, the aim is to analyse associations between sociodemographic factors, and the aforementioned type of attitudes.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen