Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Human

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Vård, återhämtning och hälsa

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Välfärdsforskning

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Personcentrerad vård och kommunikation

Frivillighetens arena – mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.

Start

2017-09-05

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen