Text

Främja elevernas engagemang och deltagande i klassrum: digitalt förbättrad reflektion och feedback i utbildningen

Projektet åskådliggör hur ett digitalt videoverktyg kan användas för att utforska studenters deltagande och engagemang i klassrum vid universitetsstudier. Projektet syftar till att tydliggöra universitetslektorers och studenters perspektiv på studenters deltagande, engagemang och välbefinnande.

Start

2023-11-13

Planerat avslut

2025-11-13

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet åskådliggör hur ett digitalt videoverktyg kan användas för att utforska studenters deltagande och engagemang i klassrum vid universitetsstudier. Projektet syftar till att tydliggöra universitetslektorers och studenters perspektiv på studenters deltagande, engagemang och välbefinnande.

Projektmål

Projektet syftar till att

  • utforska den dynamiska interaktionen avseende studentdeltagande i högre utbildning,
  • undersöka användbarheten av digitala reflektioner hos studenter och föreläsare,
  • se studenters och föreläsares perspektiv på studentmedverkan och engagemang,
  • utforska de komplexa relationerna mellan studentmedverkan och välbefinnande.