Text

PREVIVE

Evidensbaserat arbete med hälso- och välfärdsteknik i svenska kommuner

Svenska kommuner har en bred användning av hälso- och välfärdsteknik (HVT) i sina vård- och omsorgsverksamheter, men har uttryckt svårigheter i att upphandla, implementera, och utvärdera dessa interventioner. Detta projekt syftar till att utforska användning av samt stödja ett evidensbaserat arbetssätt i dessa kritiska moment.

Avslutat

Start

2022-01-01

Avslut

2023-12-31

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa medlemmar i projektet:

  • Therese Norgren, forskningsassistent

 

Projektets syfte

  • Det primära syftet med projektet är att visa samt åtgärda svagheter i evidensbaserat arbete med HVT i svenska kommuner, genom att bidra med verktyg, metoder och kunskapsstöd.

Projektets mål

  • Att identifiera svagheter i evidensbaserat arbete med HVT i svenska kommuner
  • Att sänka tröskeln för användning av evidens i HVT-relaterade processer
  • Att öka kapaciteten och kunskapsnivån avseende evidensbaserat arbete med HVT i svenska kommuner.


Aktiviteter

  • Kartläggning genom enkät-, intervju- och policyforskning
  • Processanalyser av befintliga arbetsflöden
  • Utbildnings- och utvecklingsarbete med beslutsfattare och operativ personal
  • Fallstudier inom upphandling, implementering och utvärdering av HVT interventioner