Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

En integrativ litteraturstudie om sjuksköterske-patient kommunikation: ett behov av framtida vägledning inom omvårdnad

Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Avslutat

Start

2020-01-01

Avslut

2021-10-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Kommunikation är en viktig del av vård och mänsklig interaktion. Trots vikten av kommunikation i interaktionen mellan sjuksköterska och patient, är kunskapen om den dagligt förekommande kommunikationen sparsam. Inom omvårdnadsforskning är det vanligare att intervjua sjuksköterskor och patienter om deras kommunikation än att studera den faktiska kommunikationen i interaktionen dem emellan. Med denna studie vill vi skapa en översikt över tidigare publicerad forskning om naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter för att få grepp om det senaste inom detta område, för att möjliggöra vidareutveckling av klinisk omvårdnad, utbildning och forskning.

Målet med projektet är att skapa kunskap om forskning inom området, för att möjliggöra vidareutveckling av klinisk omvårdnad, utbildning och forskning. 

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål