Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Community-living older adults living with chronic musculoskeletal pain: The effect of an evidence-based intervention on pain, function, health and behaviour

Aim of this project is to examine the effect of an individually tailored integrated behavioral medicine in physiotherapy intervention, including functional exercise, for older adults, having chronic musculoskeletal pain, living alone and dependent on formal care.

Avslutat

Start

2016-08-01

Avslut

2019-07-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

This study is conducted in Norway.

The primary outcomes for the study will be pain-related disability measured with the pain interference score in the Norwegian version of Brief Pain Inventory short version (BPI) and physical function measured by the Norwegian version of the Short Physical Performance Battery.

Secondary outcomes specifically for the intervention group are if the goals are achieved or not, which will be measured with a yes/no-response question and with self-efficacy in relation to the goal setting which be measured with a four-graded scale from not sure at all to very sure. Also the following secondary outcomes are used, pain severity measured with the BPI, pain catastrophizing measured with the Norwegian version of Pain Catastrophizing Subscale, falls efficacy measured by the Norwegian version of the Falls-Efficacy Scale International, physical activity level is measured by the Grimby-Frändin Activity Scale, and finally health related quality of life is measured by the Short Form-12.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål