Text

Wastewater2reuse

Wastewater2reuse är en del av projektet Unity4Water. Wastewater2reuse och Unity4Water är banbrytande projekt som förenar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. Forskare kommer att arbeta tillsammans för att optimera återanvändning av avloppsvatten och processvatten inom matproduktion.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projekten Wastewater2reuse och Unity4Water vill förändra allmänhetens uppfattning kring återanvändning av vatten. Vi kommer att visa hur avloppsvatten och processvatten omvandlas till mat, med hjälp av avancerade system, automatisering och sensorer. Målet är att bli av med föråldrade synsätt på resursåteranvändning och visa på framgångsrika, hållbara metoder.

Projektmål

Wastewater2reuse och Unity4Water kommer att fungera både som en tvärvetenskaplig forskningsenhet och ett show-case. Projektet kommer att koordineras av MDU, och genomföras i nära samarbete med alla projektpartners. Inledningsvis kommer en forsknings- och demonstrationsenhet att etableras vid MDU där behandlat vatten från olika källor i samhället, t.ex. avloppsreningsverk och industri, kommer att användas för bevattning av bladgrönsaker. Sedan kommer projektgruppen genom ett antal arbetspaket att accelerera resultaten till tester i anslutning till industrin.