Text

Förnybar energi

VA-kluster Mälardalen

Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut. Mälardalsklustret arbetar med stöd från Svenskt Vatten Utveckling och är en del av Svenskt Vattens satsning på projektprogram för högskolor och universitet. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal VA-organisationer i Mälardalsregionen.

Klustret arbetar i första hand för att fungera som ett stöd till verksamheten vid VA-organisationerna i Mälardalsregionen med omnejd och övriga Sverige. Målet är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi- och resursutnyttjande.

Vår styrka är att personal på reningsverk och forskare tillsammans arbetar med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

Utbildning för framtiden

På utbildningssidan arbetar klustrets deltagare för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Här är målsättningen att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

VA-kluster Mälardalens webbplats Länk till annan webbplats.