Text

Resurseffektivisering

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige

Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.

Avslutat

Start

2020-09-01

Avslut

2022-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Agrivoltaiska system har flera fördelar jämfört med traditionella markbaserade solcellssystem: högre elutbyte, grödeavkastning och vattenbesparing jämfört med vanliga metoder. Kombinationen av intäkter kan leda till hög markanvändningseffektivitet och kortare återbetalningstid. Detta projekt kommer att behandla ämnet agrivoltaiska system med hjälp av en helhetssyn som kombinerar tre olika områden (energi, mat och vatten) med en tvärvetenskaplig forskningsgrupp.

Forskningsverksamheten kommer att fokusera på genomförbarhetstest på en gård i närheten av Västerås, utveckling av simulerings- och optimeringsmodeller och utveckling av nya viktiga ekonomiska resultatindikatorer. Resultaten av detta projekt kommer att öka solcellsmarknaden och forskningsverksamheten inom agrivoltaiska system i Sverige.


Projektmål

Specifika mål för detta projekt är:

  1. Installera det första agrivoltaiska systemet i Sverige.
  2. Utveckla en sambandsmodell för energi-mat-vatten för att simulera och optimera agrivoltaiska system.
  3. Validera modellen med data från den installerade prototypen och med data från de internationella partnerna.
  4. Utveckla en ekonomisk modell för spridning av agrivoltaiska system tillsammans med industripartnerna.
  5. Skala upp modellen för att bedöma jordbrukspotentialen på landsnivå.

Följ detta projekt på LinkedIn

Projektsida på LinkedIn
Detta projekt var med på IVAs 100-lista 2021.

Detta projekt var med på IVAs 100-lista 2021.