Text

Förnybar energi

Sweden Energy Accelerator

Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator. Denna ska tillgodose enskilda företagsbehov (SMF) av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer
(ToD-miljöer), internationell affärsutveckling och strategisk marknadsföring.

Projektet ska tillgodose Sveriges behov av ett sammanhållet, hållbart nav för energiteknik och systemtjänster på ett sätt som endast kan åstadkommas av en fördjupad samproduktion mellan internationella bolag, SMF, forskning och starka offentliga aktörer. Arbetet koordineras från Västerås som är ett starkt energicentrum i Sverige.

Projektmål

  • Att uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande av energi- och klimateffektiva tekniker, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser.
  • Skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar som utgår från en helhetssyn.
  • Skapa ett samproducerande nav i regionen östra Mellansverige (ÖMS) som bygger en långsiktig struktur för samägande.