Text

Digitalisering av framtidens energi

SPECTRA – Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper

Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för karakterisering av biomassa för diagnostik och kontroll av industriella processer inklusive biomassa/trä och avfallsmaterial.

Avslutat

Start

2014-04-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Delmål för projektet är att:

  1. Utföra NIR-mätningar av varierande biomassa och avfall och korrelera spektra till specifika egenskaper, såsom fukt, askhalt, ligninhalt, cellulosa, värmevärde, blekbarhet, reaktivitet etc.
  2. Uppnå rimliga förutsägelser av ovanstående egenskapers komponenter för material med en heterogen partikelstorlek och bedöma förmågan att kvantitativt diskriminera mellan varierande biomassa och avfallslager i samma provparti.
  3. Överföra de slutliga kalibreringarna för biomassa och avfall till ett online baserat biomasshanteringssystem och använd de mjuka givarsignalerna som indata till kraftverksstyrning och utvärdera möjligheten att använda dessa för kontroll (vilken noggrannhet kan uppfyllas?).
  4. Implementera online på Mälarenergi och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös kraftverk samt BillerudKorsnäs massa- och pappersfabrik för att ge instruktioner för kontroll till operatörer.
  5. Utvärdera potentialen för permanent genomförande av online-installationer med hög teknikmognad vid Mälarenergi och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös kraftverk. Utvärderingen av provresultaten kommer att genomföras tillsammans med kraftverkets personal.