Text

Digitalisering av framtidens energi

Smarta flöden

Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2019-09-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

För att vara i framkant måste svensk processindustri göra digitala insatser som är av betydelse. Många traditionella automatiseringsuppgifter i processindustrin har raffinerats under lång tid, och för ett språng i effektivitet och konkurrenskraft kommer det att krävas nya och innovativa metoder. Maskininlärning är en lovande teknik som har tillämpats på många utmanande uppgifter. Dessutom är det med hjälp av IoT och molnteknik nu kostnadseffektivt att överföra stora mängder information till datacenter och analysera dem i stor skala. Det är också möjligt att blanda data från olika källor och lägga till datakällor som inte varit praktiskt tillgängliga i den traditionella automatiseringsmiljön.

Industriella processflödena utvecklas ständigt, t.ex. i gruvor där framsteg görs av ny drift. Således kräver industriell tillämpning av maskininlärning kontinuerlig och automatiserad anpassning av algoritmerna. Smarta flöden-projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader. Projektpartnerna MDH, SICS, ABB, Mälarenergi, Sigholm och Evothing kan tillsammans med breda konsortier och referensgrupper från svensk processindustri täcka den breda kompetens som krävs. Vi tror att en industriell demonstratör som visar möjligheten till och värdet av innovativa applikationer som utvecklas på framtida industriella IoT-plattformar kommer att vara av stort värde för Sverige.