Text

REEDEAM

Projektet REEDEAM – Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan – ska ses som en plattform för utbildning där Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens universitet i samskapande med industrin erbjuder utbildningar som ska möta den råvarubaserade industrins behov.

Start

2023-03-01

Planerat avslut

2028-02-28

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

REEDEAM kommer att etablera gemensamma strukturer mellan lärosätena för nära samverkan med berörda industriföretag för att kontinuerligt inventera och analysera de kompetensutmaningar som industrin möter utifrån ett aktuellt och långsiktigt perspektiv.

REEDEAM leds av Luleå tekniska universitet (LTU) i nära samverkan med Örebro universitet (ORU) och Mälardalens universitet (MDU) och företag i den råvarubaserade värdekedjan, dessa industriers underleverantörer samt kunder, inklusive batteriindustrin. Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Örebro Universitet avser tillsammans med industrin samproducera utbildning i projektet.

Syftet med REEDEAM är att etablera en långsiktig samverkan mellan lärosätena utifrån våra vetenskapliga styrkeområden och bidra med relevant kompetens på avancerad nivå anpassad till näringslivets reella behov i klimatomställningen. En planerad forskarskola kommer ge näringslivet större tillgång till doktorskompetens och ytterligare stärka lärosätenas gemensamma samverkan med omkringliggande näringsliv och samhälle. Utgångspunkten är lärosätenas vetenskapliga styrkeområden inom produktion, digitalisering och automation, elektrifiering samt samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle för att samlat möta näringslivets strategiska kompetensbehov kopplat till klimatomställningen.

Satsningen ligger väl i linje med lärosätenas befintliga strategier såsom de strategiska framtidsområdena Naturresurser för hållbar samhällsomvandling och Hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi på Luleå tekniska universitet; Mälardalens universitets starka forskningsmiljöer Framtidens Energi och Pålitliga smarta system; samt de strategiska satsningarna inom AI och Robotik och Gruva vid Örebro universitet.

Utgångspunkten för REEDEAM är den råvarubaserade värdekedjans behov kopplat till lärosätenas vetenskapliga styrkeområden inom klimatneutral produktion, digitalisering och automation, elektrifiering samt samspelet mellan människa, maskin, teknik, organisation och samhälle för att samlat möta näringslivets strategiska kompetensbehov kopplat till klimatomställningen.

Vi har valt att i huvudsak fokusera på fyra branscher: mineral, metall, batteri och skog. Satsningen ligger väl i linje med lärosätenas befintliga strateger såsom de strategiska framtidsområdena Naturresurser för hållbar samhällsomvandling och Hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi vid Luleå tekniska universitet, Mälardalens starka forskningsmiljöer Framtidens energi och Pålitliga smarta system, samt de strategiska satsningarna inom Gruva, AI och Robotik vid Örebro universitet. Den potentiella betydelsen och genomslaget av REEDEAM är betydande, eftersom initiativet adresserar utmaningar som är gemensamma för stora delar av vårt näringsliv.

Målgruppen för kompetensinsatserna utgörs därför av basindustriföretag, den industriella IKT och automationsindustrin, batteritillverkning och el- och energisystemleverantörer samt underleverantörer och små- och medelstora företag som tillhandahåller expertkunskap inom dessa områden. Utbildningsinsatser behövs såväl för universitetsstudenter som yrkesverksamma. Tillsammans med industrin kommer Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens universitet inom REEDEAM att samproducera kurser på totalt 90 hp över fem år och utveckla nya metoder och arbetssätt för tillsammans möta industrins kompetensbehov i klimatomställningen.