Text

Förnybar energi

PyrAD - Integration of pyrolysis in anaerobic digestion

Avslutat

Start

2015-08-03

Avslut

2018-07-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål