Text

Förnybar energi

Nationalekonomi

Digitalisering av framtidens energi

Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.

Avslutat

Start

2018-12-01

Avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Fokus är återanvändning av renat avloppsvatten i specifika delar inom jordbruk och industri. I projektet utvecklas teknik för systemövervakning och styrning med fokus på processövervakning och integrering av information från sensorer, matematisk modellering av processer och design av avancerade styrstrategier.

Projekt i samverkan

Projektet utförs i ett konsortium med partner från Brasilien, Frankrike och Sverige.

 

Till toppen