Text

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk

Detta projekt ligger under forskningsprofilen Future Energy och omfattar Future Energy spår 1 och spår 3. Projektet behandlar polygenerering av biobränsle, el och värme vid kraftvärmeanläggningar tillsammans med processoptimering i samarbete med Mälarenergi (ME) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM).

Avslutat

Start

2015-04-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka viktiga tekniska och optimering frågor som rör teknisk-ekonomiska överväganden biomassa / avfallsutnyttjandet för el- och värmeproduktion tillsammans med produktionen av biobränsle. I projektet ingår två dimensioner av avancerade biomassa kraftvärmeverk, dvs. Techno-ekonomisk bedömning av bio-raffinaderi integrerat med biomassabaserade kraftvärmeanläggningar och utveckla dynamiska modeller för online-processoptimering för att öka produktionseffektiviteten i kraftvärmeverk.

Projektet kommer att resultera i kapacitetsförstärkning av befintliga kraftvärmeverk genom att generera el och värme tillsammans med biobränsle som använder flexibla biomassa genom kombinerad produktion system. Integrationen kommer att lägga till ytterligare intäkter i form av biobränslen och ytterligare kraftproduktion. Vi kommer att kunna utvärdera systemets prestanda och potentiella effekter som påverkar värme i befintliga kraftvärmeverk. Dessutom, med bättre kontroll av produktionsprocesserna, energi kan sparas genom bättre utnyttjande av bränslet, men också underhåll on demand-system ska utvecklas för att minska kostnaderna för driftstopp och onödig underhåll.