Text

Digitalisering av framtidens energi

OPtiC-NIRS – Onlinestyrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi

Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen för att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för online-karakterisering av biomassa och avfallsmaterialegenskaper för diagnostik samt optimal kontroll av kraftvärmeverk.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Delmål är att:

  1. Överföra befintliga NIR-kalibreringar genomförda i laboratorium för biomassa och avfallsmaterial till kraftvärmeverks online-­biomasshanteringssystem.
  2. Utvärdera möjligheten för processtyrning genom att använda sensorsignaler som input till kontroll av kraftvärmeverket. Frågor som ska besvaras:
  • Vilken online-noggrannhet kan uppnås?
  • Hur påverkar den optiska sensorn och avståndet från råmaterialet samt transportbandets hastighet kvaliteten på NIR-spektra­mätningarna och resulterande bestämning av värmevärde, fukt, komponenter som återvunnet trä och glas, olika typer av plast och aska?
  1. Implementera systemet online tillsammans med andra tillgängliga sensorer och dynamiska modeller på Mälarenergis och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös kraftverk. Använda det integrerade systemet för att bestämma nyckelparametrar som bränslematningsvolym och kunna ge användbara indata for styrning av kraftsystemet.
  2. Utvärdera fördelarna med online-implementeringar vid Mälarenergis och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös kraftverk.