Text

Resurseffektivisering

Metoder för hållbar slamhantering och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark

Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och för att uppnå resurs- och energieffektiva flöden i samhället är en viktig del att kunna återföra dessa näringsämnen till jordbruksmark. I detta projekt undersöker vi processer och metoder för att öka möjligheten för denna återföring.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet syftar till att studera processer och metoder för att separera metaller och näringsämnen från avloppsvatten vid reningsverken och därmed att öka möjligheten för återföring av näringsämnena till jordbruksmark.

Projektmål

  • bidra till ökad kunskap om hur biokol kan adsorbera metaller i avloppsvatten.
    utveckla en modell för adsorption av metaller i biokol.
  • bidra till ökad kunskap om flöden av näringsämnen och metaller i avloppsreningsverk och påverkan av olika driftparamatera och processutformning.
  • ge en översikt över möjligheter att separera slamkvaliteter vid avloppsvattenrening för effektiv återvinning av näringsämnen och energi.