Text

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Artificiell intelligens och intelligenta system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Heterogena system

KKS-profilen Future Energy

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I Mälardalens högskolas (MDH) KKS-forskningsprofil Future Energy ska högskolan tillsammans med fem företag, däribland ABB, utveckla framtidens energisystem. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 83 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som omfattar över 50 forskare.


Beskrivning av projektet

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i samarbete med näringslivet. Medverkande företag är ABB, Vafab Miljö, Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi och Aspholmen Fastigheter. Totalt ingår ca 50 forskare och doktorander i forskningsprofilen Future Energy.


Mål

Future Energy-profilens mål är att:

  • Bygga ny grundläggande förståelse för material och energiprocesser, kemi och mikrobiologi för att skapa förutsättningar för nya tekniker för att förändra framtidens energisystem;
  • Utveckla teoretiska verktyg för att effektivisera nya processer och driften av befintliga processer. Detta görs genom att utveckla avancerade modeller (CFD), som verifieras mot processer, förenklas och slutligen används för diagnostik, styrning och optimering;
  • Använda metoderna för att ta fram nya prototyper, möjligöra uppskalning och utvärdera olika alternativa lösningar för system med sol (PV), biogasproduktion, högtemperaturförgasning kombinerat med värme och elproduktion, byggnader, avloppsvattenrening och industriella processer.


Tre spår

Arbetet inom forskningsprofilen Future Energy är indelat i tre spår:

  1. Förnybar energi
  2. Energieffektivisering och minskade utsläpp
  3. Simulering och optimering för framtida industriella applikationer