Text

Investeringskalkyl för solceller

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Avslutat

Start

2015-07-01

Avslut

2016-09-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Läs slutrapporten i projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ladda hem investeringskalkylen

Välj filen för privatperson eller övriga. Beräkningarna görs på samma sätt i båda filerna men de förinställda ingångsvärdena är olika. Skicka gärna dina synpunkter till Bengt Stridh.

Filerna senast uppdaterade 2016-09-22.