Text

Resurseffektivisering

IEA PVPS Task 15 – förutsättningar för att möjliggöra tillväxt av byggnadsintegrerade solceller (BIPV)

Forskningsprojektet syftar till att hjälpa intressenter från byggsektorn, energisektorn, offentlig sektor, politisk sektor och finanssektorn för att övervinna tekniska och icke-tekniska hinder i genomförandet av building-integrated photovoltaics (BIPV) i den byggda miljön.

Avslutat

Start

2015-06-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Den byggda miljön svarar för upp till 24 procent av utsläppen av växthusgaser och står för 40 procent av världens totala användning av primärenergi. Övergripande mål och konkreta målsättningar sätts upp globalt för att minska miljöpåverkan av den byggda miljön. Direktiv är redan på väg för nollenergibyggnader inom exempelvis EU.


Solcellssystem spelar en viktig roll i denna utveckling, men en stor del av potentialen för dessa system i den byggda miljön är hittills oanvänd. Detta trots att solceller idag blivit en beprövad teknik och goda exempel finns på framgångsrika tillämpningar.

IEA:s webbplats Länk till annan webbplats.