Text

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Resurseffektivisering

Nationalekonomi

Digitalisering av framtidens energi

IEA PVPS Task 13 – prestanda, funktion och tillförlitlighet hos solcellssystem

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

EA PVPS Task 13 fortsätter att studera tillförlitlighet på solcellssystem och subsystem genom att samla, analysera och sprida information om funktion och felkällor. Många praktiska rekommendationer produceras i rapporter och guidelines och finns för nedladdning på IEA:s webbplats.

IEA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen