Text

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Resurseffektivisering

IEA PVPS Task 13 – prestanda, funktion och tillförlitlighet hos solcellssystem

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.

Avslutat

Start

2018-10-01

Avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

EA PVPS Task 13 fortsätter att studera tillförlitlighet på solcellssystem och subsystem genom att samla, analysera och sprida information om funktion och felkällor. Många praktiska rekommendationer produceras i rapporter och guidelines och finns för nedladdning på IEA:s webbplats.

IEA:s webbplats Länk till annan webbplats.