Text

Nationalekonomi

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Homogenitet i hög-kappa sulfatmassa (HH-KK)

Syftet med HH-KK är att möjliggöra forskningssamarbete mellan Mittuniversitetet (MIUN), Mälardalens universitet (MDU), BillerudKorsnäs och Mondi. Dels för att möjlliggöra bättre användning av processutrustning inom tillverkning av kemiska massor, dels för utveckla nya sätt att studera dessa processer och dels för att locka lovande studenter att ta itu med massatillverkningsproblem.

Finansiering: 4.0 miljoner SEK

Start

2022-08-01

Planerat avslut

2025-07-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Denna forskningsinsats har en stark koppling till forskningsprofilen NeoPulp i forskningsmiljön för Transformative Technologies (MIUN) och den förstärker forskningsmiljö genom att initiera forsning inom kemisk massateknik som numera inte ingår i NeoPulp. I det industriella perspektivet stöder detta nya forskningsområde bättre användningen av processutrustning inom tillverkning av kemiska massor. Det är viktigt för industrin att akademin kan utveckla nya sätt att studera dessa processer och locka lovande studenter att ta itu med massatillverkningsproblem. Båda industriella parters förväntar sig att forskningsprojektet kommer att leda till en givande samverkan med ömsesidig nytta.

Externa projektmedlemmar:

Erik Hedenström, Professor och avdelningchef Mittuniversitetet
Juha Fiskari, Professor, Mittuniversitetet