Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

FutureE – Nätbaserade kurser på avancerad nivå

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.

Avslutat

Start

2018-04-01

Avslut

2021-03-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Sammanfattning

Kurserna inom FutureE ska bidra till att förbättra MDU:s internationella positionering. Projektet omfattar totalt en tidsperiod på tre år och inom ramen för projektperioden kommer tolv nätbaserade kurser att utvecklas. De nya kurserna har en stark koppling till forskningen inom respektive miljö och kommer för att säkerställa industriell relevans att utvecklas i samverkan med företag som är partner inom forskningen.