Text

Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem. Projektet innehåller kartläggning och behovsanalys av elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering som undersöks med hjälp av intervjuer, systemanalys och workshops.

Anslag i SEK: 1 MSEK

Projektansvarig vid MDU

No partial template found