Text

Resurseffektivisering

Förbättrad beräkning av solelproduktion i Sverige

Nordligt läge och lågt elpris i Sverige gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från solcellsanläggningar är av stor vikt.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets slutrapport Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Exaktare beräkningar ger mindre ekonomisk osäkerhet, vilket resulterar i en mer resurseffektivutveckling. Detta gynnar alla investerare som kommuner, byggbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.


Projektets mål

För att få tillförlitliga uppgifter för validering av simuleringsprogram för solelproduktion skapas ett nätverk av solcellssystem på tre SMHI-stationer som har fullständiga mätningar av solinstrålning. För att klara bristen påfullständiga data vid övriga SMHI-stationer kommer moderna maskininlärande tekniker att utnyttjas för att alstra data som saknas för att kunna använda olika simuleringsprogram. Rekommendationer ges på bästasimuleringsprogram för solelproduktion i Sverige. Framtida solinstrålning i Sverige analyseras för att kvantifieraeffekterna av troliga klimatförändringar. En karta för solelproduktion i Sverige tas fram med hjälp av STRÅNG-data.