Text

Resurseffektivisering

Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem

Syftet med projektet är att ta reda på vilken potential som finns för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning i ett framtida förnybart kraftsystem.

Avslutat

Start

2015-02-01

Avslut

2019-07-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

I Sverige finns en möjlighet att ha en mycket stor andel förnybar kraftproduktion. En utmaning med vind- och solkraft är att dessa kraftkällor har en varierande produktion. I kraftsystemet måste balansen upprätthållas kontinuerligt mellan total produktion och konsumtion. För detta används i dagsläget främst vattenkraft.

En möjlig resurs är dock flexibla kunder. Med smarta elmätare och annan ”smart” teknik finns det idag betydligt störremöjlighet för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning. Den faktiska potentialen har dock inte studerats
i detalj. Denna beror bland annat på prisvariationer, kunders intresse, mätmetoder och val av tekniska lösningar. Syftet med detta projekt är att kombinera kraftsystem-simuleringar för att uppskatta behovet av flexibilitet med intervjuer och analys för att uppskatta kunders möjlighet att bidra till denna flexibilitet i ett framtida förnybart kraftsystem.