Text

Resurseffektivisering

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Digitalisering av framtidens energi

Flexibiogas

Projektets syfte är att identifiera områden kopplat till biogasanläggningars ekonomi som är intressanta för fortsatta studier.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

På grund av klimatförändringarna är omställningen till ett fossilfritt samhälle viktigt. Biogas kan användas för att producera el, värme eller fordonsbränsle från olika typer av avfall och kan göra ett viktigt bidrag till den omställningen. Samtidigt står biogasanläggningar inför många ekonomiska utmaningar.

Projektet är en förstudie som tittar på forskningsläget för ett fyra olika områden som kan leda till en bättre ekonomi: Koldioxid som möjlig produkt, flytande biogas, användningsområden för rötresten och flexibilitet för biogasanläggningar. Det sistnämnda inkluderar både kombinat med andra processer såsom kraftvärme och produktion av andra produkter såsom vätgas.

Utifrån resultaten från sammanställningen av forskningsläget kommer projektet att göra en eller flera fallstudier på biogasanläggningar och göra beräkningar på ekonomi, energianvändning och koldioxidutsläpp för ett antal olika alternativ.

Projektmål

  • Att sammanställa kunskapsläget för biogasanläggningar när det gäller koldioxid som möjlig produkt, flytande biogas, användningsområden för rötresten och flexibilitet för biogasanläggningar.
  • Att genomföra en eller flera fallstudier på VEMM-gruppens anläggningar och göra beräkningar för ekonomi, energianvändning och koldioxidutsläpp utifrån litteratursstudiens resultat.