Text

Digitalisering av framtidens energi

FAR – Future Automation Region

Automation Region 4.0 (AR 4.0) är en virtuell och fysisk plattform där små och medelstora företag möter stora bolag, akademi och offentlig sektor i gemensamma, branschöverskridande och tvärvetenskapliga projekt.

Avslutat

Start

2016-04-01

Avslut

2020-03-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Industrin och samhället befinner sig i ett skede där nyttan av tidigare tekniska innovationer avtar medan information blir en allt viktigare strategisk resurs i industriell produktion. Digitalisering handlar om mer än teknik. Studien Tredje Vågens Automation belyser förmågan att kunna tillgängliggöra och skapa värden av teknik i en global men nationellt och branschmässigt ojämn utveckling. Ur ett svenskt perspektiv kan det ses som ett hot, men också som en möjlighet. Vi står inför en fjärde industriell revolution där föregångarna var ångmaskinen, elektrifieringen och de tidiga datorerna på 1970- och 80-talen. I VINNOVA:s rapport 2015:4 Future Smart Industry illustreras den tekniska utvecklingen som S-kurvor, där industrin och samhället nu står inför ett språng till nästa kurva.

En samarbetsplattform för tvärvetenskapliga projekt

Automation Region 4.0 (AR 4.0) är en virtuell och fysisk plattform där små och medelstora företag möter stora bolag, akademi och offentlig sektor i gemensamma, branschöverskridande och tvärvetenskapliga projekt. Här föds och utvecklas hållbara och innovativa lösningar som möter våra stora samhällsutmaningar. I en allt mer automatiserad värld har människans roll förstärkts och vi tar viktiga steg mot ekologisk och social balans. AR 4.0 är för automationsindustrin vad Paris en gång var för konstnären – en plats att samlas på, det är här det händer!

Syfte och målsättning

Förnyelsen ligger i att AR 4.0 utvecklar en systemförändrande struktur, där den viktigaste förnyelsen är att fokusera på innovationssystemet ur ett samhällsutmaningsperspektiv och där AR 4.0 erbjuder stöd för nuvarande behov men också skapar förutsättningar för att utveckla och möta behov som ännu inte har identifierats.

AR 4.0 ska arbeta för att främja och leda förnyelsearbetet i regionen genom att möta kortsiktiga, uttalade behov och mer långsiktiga, outtalade behov med fokus på metoder som gynnar innovation, till exempel satsningar på mångfald och affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi.

Utveckling av teknologi- och systemkunnande sker genom FoI-projekt, testbäddar, demonstratorer, omvärldsbevakning och systematiskt sökande efter best practice för att anta samhällsutmaningarna utifrån ett automationsperspektiv.