Text

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Programvarutestlaboratorium

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Artificiell intelligens och intelligenta system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Heterogena system

Europe-Brazil-Bolivia-Cuba Capacity Building Using Globally Available Digital Learning Modules (EUBBC-Digital)

EUBBC-Digital kommer att skapa ett nytt unikt Open Challenge- och digitalt-baserat utbildningskoncept baserat på en delad plattform för globalt samarbete, med en hög nivå av studentcentrerat och entreprenöriellt lärande mot 2000-talets digitala färdigheter.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Ett pilotkoncept kommer att implementeras inom energiområdet med tonvikt mot FN:s mål för hållbar utveckling.

Högkvalitativ högre utbildning är ett stort behov för länder i framväxande ekonomi att uppnå förbättrade levnadsvillkor för sina medborgare. En mer internationell/digitaliserad utbildning behövs för att minska de samhälleliga orättvisorna i världen. EUBBC-Digital kommer att tillgodose dessa behov och möjliggöra omvandlingen till koldioxidfria länder.

Övergripande syfte

Projektet syftar till att etablera ett helt integrerat samarbete i "Gemensam men lokal" digital utbildningsmetodik, och demonstrera genomförbarheten genom implementering i ett pilotämne (inom energiområdet).

Genomförande

Projektet genomförs i EU/Brazil/Bolivia/Cuba.