Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Heterogena system

Hållbart arbetsliv

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Personcentrerad vård och kommunikation

Programvarutestlaboratorium

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

Europe-Brazil-Bolivia-Cuba Capacity Building Using Globally Available Digital Learning Modules (EUBBC-Digital)

EUBBC-Digital kommer att skapa ett nytt unikt Open Challenge- och digitalt-baserat utbildningskoncept baserat på en delad plattform för globalt samarbete, med en hög nivå av studentcentrerat och entreprenöriellt lärande mot 2000-talets digitala färdigheter.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Ett pilotkoncept kommer att implementeras inom energiområdet med tonvikt mot FN:s mål för hållbar utveckling.

Högkvalitativ högre utbildning är ett stort behov för länder i framväxande ekonomi att uppnå förbättrade levnadsvillkor för sina medborgare. En mer internationell/digitaliserad utbildning behövs för att minska de samhälleliga orättvisorna i världen. EUBBC-Digital kommer att tillgodose dessa behov och möjliggöra omvandlingen till koldioxidfria länder.

Övergripande syfte

Projektet syftar till att etablera ett helt integrerat samarbete i "Gemensam men lokal" digital utbildningsmetodik, och demonstrera genomförbarheten genom implementering i ett pilotämne (inom energiområdet).

Genomförande

Projektet genomförs i EU/Brazil/Bolivia/Cuba.