Text

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Resurseffektivisering

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Energilösningar i världsklass

Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projekts mål

  • Att uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande av energi- och klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser.
  • Skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar som utgår från en helhetssyn, där systemprocesserna kan ta sig an flera utmaningar samtidigt.
  • Skapa ett samproducerande nav i ÖMS-regionen som bygger en långsiktig struktur för samägande.

Aktiviteter i projektet

  • Tillgängliggöra de testbäddar/demonstrationsmiljöer som finns hos projektets parter
  • Skapa en virtuell miljö för datalagring och tillgängliggörande av data ska också skapas.
  • Etablera fortsatt datainsamling för att möjliggöra vidare forskning och utveckling tillsammans med näringsliv och andra aktörer
  • Ge stöd till bolag i olika tillväxtfaser och skapa modeller och processer för hur de ska lyckas på globaliserade marknader
  • Ta fram en internationell varumärkesprofil utifrån projektets koncept
  • Etablera kontakter och samarbeten internationellt och även koppla ihop företag/organisationer mellan branscher och nätverk