Text

Digitalisering av framtidens energi

EFFICIENT – Miljövänligt brandskyddssystem för lastplan som använder innovativ grön teknologi

Forskningsprojektet syftar till att identifiera de olika halonfria medel som är tillgängliga och genomföra en omfattande undersökning av deras brandbekämpningseffektivitet och släckningskoncentration.

Avslutat

Start

2016-02-01

Avslut

2019-08-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Brandbekämpning och explosionsskydd har traditionellt använt halon i många applikationer, eftersom de är elektriskt icke-ledande, sprider sig snabbt utan rester, är säkert vid begränsad mänsklig exponering och är extremt effektiva vid släckning av de flesta typer av bränder. De har emellertid en mycket stark potential för utsläpp som verkar nedbrytande på ozon (eng. Ozone Depletion Potential – ODP). Forskningsprojektet EFFICIENT (Environmentally Friendly Fire Suppression System for Cargo using Innovative Green Technology) syftar till att identifiera de olika halonfria medel som är tillgängliga och genomföra en omfattande undersökning av deras brandbekämpningseffektivitet och släckningskoncentration.

Bakgrund

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet utformades för att minska produktionen och förbrukningen av ozonnedbrytande ämnen samt för att minska deras stora förekomst i atmosfären och därigenom skydda jordens bräckliga ozonskikt. Många internationella organisationer, såsom FN:s miljöprogram (UNEP), har gett mandat till utfasning av tidig produktion och import av haloner. Substituten ses över på grundval av ozonnedbrytningspotential, global uppvärmningspotential, toxicitet, brandfarlighet och exponeringspotential.


Projektmål

Utifrån undersökningarna inom projektet kommer ett lämpligt brandskyddssystem för lasthållare av flygplan som är pålitligt, konsekvent och säkert att utformas. En demonstrationsprototyp kommer också att utvecklas för att testa brandskyddssystemet i enlighet med brandtest i full skala, vilket föreskrivs av de minimala prestandanormerna (MPS) som utvecklats av Federal Aviation Administration (FAA).