Text

E-mobilitetsintegration genom AI och digitalisering för en högre nätflexibilitet - iEVsFlex

Projektet fokuserar på följande forskningsfrågor: Hur kan flexibilitetspotentialen i transportsektorn från både stora och små aktörer maximeras? Är det är möjligt att bygga ett hållbart, effektivt system som möjliggör för alla parter - privata, kommersiella, industriella, nätägare, aggregator - ekonomiska fördelar från flexibilitet?

Start

2023-09-01

Planerat avslut

2027-03-01

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Fossilfria transporter, decentralisering av elnätet och ökande elbehov öppnar nya utmaningar för nätägarnas DSO:er (distributionssystemoperatörer) där flexibilitet framhålls som en nyckellösning. Trots betoningen på flexibilitet saknas det fortfarande kunskap om: flexibilitetspotentialen hos industriella och kommersiella transportföretag, och även för mindre aktörer (prosumers) har inte alla potentialer medavancerad teknik, d.v.s.förnybar energi, digitalisering, och artificiell intelligens, kartlagts.

Projektmål

Projektets mål är att svara på:

  • Hur skulle flexibilitetspotentialen i transportsektorn från både stora och små aktörer kunna maximeras samtidigt som alla parter (privata, kommersiella, industriella, DSO:er, aggregatorer) kan dra nytta av flexibiliteten?
  • hur skulle elfordons flexibilitet kunna mildra effekterna på den begränsade nätkapaciteten och samtidigt öka den gröna elektrifieringen av transportsektor.