Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Programvarutestlaboratorium

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

DYNOP – Dynamisk Optimering

Syftet med projektet att producera energi på ett renare och effektivare sätt.

Avslutat

Start

2018-03-01

Avslut

2021-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Biomassbränslet (huvudsakligen trä), som bränns för att producera värme och elektricitet, har varierande egenskaper, och detta är en stor utmaning för att optimera processen. En förändring i bränslets egenskaper påverkar den mängd energi som kan produceras och hur systemet behöver kontrolleras för att fungera på bästa sätt. För att uppnå syftet med projektet kommer därför egenskaperna hos bränslet som kommer in i pannan att bestämmas i realtid. Detta kommer att ske med en kamera som använder infrarött ljus för att ge kemisk information om bränslet och är kopplat till en modell som beräknar fukt och värmevärdet för bränslet från kemikalieinformationen. Dessa egenskaper kommer sedan att användas för att styra hur bränslet brinner i pannan.

En annan utmaning är kontrollen av förorenande utsläpp till miljön, särskilt kväveoxider (NOx). Detta görs med användning av ammoniak, som omvandlar kväveoxider till kväve och vatten, vilket är ofarligt. Ammoniuminsprutningssystemet optimeras i projektet. Ett verktyg som diagnostiserar orsaken till olika fel som uppstår under driften av systemet kommer också att minska underhållskostnaden och underhållstiden för pannan.

Alla de olika aspekter som utvecklas under projektet kommer att samlas i ett system som kommer att stödja enhetens operatör och föreslå den bästa driftsstrategin och den mest kostnadseffektiva och energieffektiva lösningen på ett problem. De olika delarna kommer att kommunicera med varandra, lära av sin erfarenhet automatiskt och träna kontinuerligt för att förbättra systemets funktion.

Projektet kommer att genomföras av universitetet i samarbete med fyra företag, ett specialiserad på karakterisering av biomassbränslet (Bestwood AB), ett specialiserat på kontroll av processer (First Control AB), och två energiproduktionsföretag: Eskilstuna Strangnäs Energi och Miljö AB och Enköping Energi AB, som kommer att ge platsen där systemet ska testas, i två olika pannor. Några av de förväntade fördelarna med projektet är minskning av avfall av kemikalier, energi och råmaterial på grund av dålig kontroll av systemet och minskning av förorenande utsläpp till miljön.